de werking

De werking


Jeugdwelzijnswerk Meulenberg werkt sinds 1982 in de wijk Meulenberg te Houthalen met kinderen, tieners, jongeren en volwassenen van diverse herkomst. Het richt zich vooral op het invullen van de vrije tijd van kinderen , jongeren en (jong)volwassenen. Zeven dagen op zeven is er EEN AANBOD van activiteiten en diensten.


De werking is vooral actief in de ex-mijncité Meulenberg te Houthalen, een wijk met ongeveer 2.500 inwoners waarvan ± 85% van migrantenafkomst en + 40% jonger dan 25 jaar. Daar bereiken we momenteel vooral de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen. Er is woningtekort, laaggeschooldheid, een vrij hoge werkloosheid, er is (soms) sprake van discriminatie en complexe sociale problematieke.Uit andere wijken van Houthalen en naburige gemeenten worden kleinere groepen kinderen, jongeren en volwassenen bereikt.


Jeugdwelzijnswerk Meulenberg  verzorgt momenteel  een kinderwerking, naschoolse opvang, een speelpleinwerking in alle schoolvakanties, een gemengde groep, een boksproject, 2 fitnessruimten, 2 meisjeswerkingen , een  vrouwen- en moedergroep en verschillende sport-, spel- en vormingsinitiatieven voor kinderen, tieners, jongeren en (jong)volwassenen. Bij sport is er een ruim aanbod van zaalvoetbal, minivoetbal, basket, volleybal, boksen, fitness, zwemmen…


De hoofddoelgroepen zijn kinderen , jongeren en jongvolwassenen van 5 tot 35 jr,met uitlopers naar oudere leeftijden. Met de werking worden in totaal zo’n 1000 verschillende mensen in verschillende frequenties bereikt.


Door de jarenlange inzet is de werking sterk ingeworteld in het wijkleven. Via een website en een facebookpagina. wil men maatschappelijke (nood-)situaties op tafel brengen en mee zoeken naar verbetering en oplossingen.


Als bindweefsel fungeren openheid voor (individuele) hulpverlening en belangenbehartiging.


Personeel, vrijwilligers en cliënteel zijn heel multicultureel samengesteld met een sterke betrokkenheid van uit de Marokkaanse- en Turkse gemeenschap.


Jeugdwelzijnswerk Meulenberg stelt zich pluralistisch op.


Sinds 2020 is JWW Meuleneberg een gemeentelijk dienst. Het is een van de wijkwerkingen die bij het beleidsdomiein samenleving hoort -.