Geschiedenis

Geschiedenis


Jeugdwelzijnswerk (JWW) Meulenberg vzw is ontstaan uit een fusie tussen enerzijds Jeugdhuis JOKIDO en anderzijds de jongerenwerking van buurthuis Meulenberg vzw.Jeugdhuis JOKIDO is in 1967 opgericht vanuit een parochiaal initiatief.Buurtwerking Meulenberg vzw is gestart in 1973.


In 1982 werd de jongerenwerking van buurtwerk Meulenberg, na een BTK project met drie voltijdse personeelsleden, opgenomen in jeugdhuis JOKIDO en werd een erkenning verkregen als ‘kansarm jeugdhuis’. LATER volgde een erkenning als ‘initiatief kansarme jeugd’ en daarna de erkenning als ‘jeugdwelzijnswerk’. Dit allemaal door het ministerie van Nederlandse Cultuur, specifiek de dienst Jeugd.Deze erkenning liep van 1983 tot en met het jaar 2000 op basis van criteria, jaarverslagen, afrekeningen, begroting, balans en inspectiebezoeken. Aan de erkenning was een subsidiëring gekoppeld voor loon en een deel van de werkingskosten.


In 2000 stopte het Ministerie haar rechtstreekse subsidies aan de vzw.De gemeente Houthalen krijgt wel nog via het jeugdwerkbeleidsplan gelden voor werkingen zoals jeugdwelzijnswerk Meulenberg maar de wettelijke prioriteit viel weg.


Sindsdien wordt het jeugdwelzijnswerk hoofdzakelijk gesubsidieerd door de gemeente, daarnaast soms nog via ANDERE kanalen zoals Welzijnszorg, projecten bij de Koning Boudewijnstichting ,’Cera Foundation,Hart voor Limburg’… Ten slotte zijn er nog eigen inkomsten uit deelnemersbijdragen, lidkaarten, verkoop van drank, snoep,…abonnementen, giften, steun…


Jeugdwelzijnswerk Meulenberg is gegroeid uit een jeugdhuis en in de loop der jaren uitgebouwd tot een aanbod van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen, tieners, jongeren, (jong)volwassenen van 5 tot 35 jaar(en ouder) zowel meisjes als jongens, mannen als VROUWEN. Er is zelfs een moedergroep en een paar vadergroepen sporten bij ons.


Dit zeer uitgebreid en gevarieerde aanbod voor verschillende leeftijdsgroepen is er vooral gekomen na het afbranden van jeugdhuis ‘Jokido’ in augustus 1988.


Het secretariaat van jeugdwelzijnswerk Meulenberg bevindt zich momenteel nog in de kelderverdieping van het gemeentehuis van Houthalen-Helchteren.


De verschillende activiteiten vinden plaats in verschillende locaties zoals:’Berkenveld’(bakkerstraat),’’t jeugdhuis’(Elzenstraat),’Dar chabab’(hazelarenstraat), de sporthallen van Berkenveld, Houthalen Centrum, Houthalen Oost, Helchteren….aan de parochiezaal van Meulenberg… op verplaatsing…Naast het aanbieden van vrijetijdsactiviteiten, gekoppeld aan een opvoedkundige functie, verleent de organisatie laagdrempelige hulpverlening/informatie/advies aan kinderen, jongeren en volwassenen met zo nodig en gewenst doorverwijzing naar meer gespecialiseerde diensten.


Ook formuleren we o.a. via actieve deelname aan allerlei welzijns- en ANDER overleg adviezen en voorstellen ter verbetering van de algemene én specifieke leefsituaties van ons cliënteel.Jeugdwelzijnswerk Meulenberg vzw is een onafhankelijke organisatie die occasioneel of/en structureel samenwerkt met anderen diensten, onder ander de Welzijnsdienst van de gemeente Houthalen.